Thanh lý bàn giám đốc cũ

Giá : Liên hệ

Thanh lý bàn giám đốc các loại , bàn trưởng phòng cũ tại hải phòng,

bàn giám đốc 1m2 , bàn giám đốc 1m6, bàn giám đốc 1m8 cho đến 2m2

hàng cũ hình thức đẹp, nhiều kiểu mẫu khác nhau, chất lượng còn tốt.

1 số mẫu bàn giám đốc gỗ chất lượng bền đẹp.

error: No copy