Bảng dạy học sinh cũ 003

Giá : Liên hệ

Bảng kính kích thước 100cm x 150cm làm bằng kính, là bảng viết được bút dạ, bút lông.

Bảng kính 1 x 1.5 m làm bảng viết văn phòng và bảng viết học sinh, bảng viết giáo dục, bảng viết gia đình thay cho bảng từ, bảng foocmica.

error: Bản quyền